Vi inviterer til plankefest!

Nå nærmer det seg sesongstart dere! Og da tenkte vi å innby til Plankefest!

Når: Lørdag 9. mars kl. 19:03

Hvor: Paviljongen på Gressvik

Ha med: Rød og hvite klær, drikke, godt humør, sangstemme og dansesko

Inngang: 200,-

Det vil bli enkel servering og høy stemning!

Det er en bindende påmelding. Ta kontakt med Sandra: 954 42 559 eller på Supporterkafé 1903.

Konto nr: 1203 3195 042

Påmelding må skje før 1. mars!

Eventuelt overskudd går til Supporterkafé 1903.

TA DEG EN TUR DA VEL!

NB! Aldersgrense 18 år.

Hilsen Plankehaugens arrangementskomité.

Betaling av medlemskap

Husk å betale medlemskapet ditt!

For å få medlemskort for 2014 til sesongstart må betalingen av ditt Plankehaugen medlemskap være registrert hos oss senest 14. mars. 2014.

Betalingsfristen er satt slik vi skal få tid til å lage kortene og  at dem er klare til forsendelse den 30 mars og da har dere dem før FFK sin  sesongstart. 6 April.

For spørsmål ta kontakt med Sandra Solheim tlf: 478 27 599

Gratis familietur til Gøteborg

Bli med Plankehaugen på gratis familietur til Gøteborg 2. mars. Vi er invitert til innspillingen av TV2-programmet "Er du smartere enn en 5. klassing".

Bussen går fra Stortorvet kl: 08:30 og returnerer etter showets slutt, ca kl: 19:00

Produksjonsselskapet står for enkel bespisning. Her er det bare til å melde seg på, store som små..

Ikke nok med at tur og underholdning er gratis, men Plankehaugen få også betalt ut i fra hvor mange som blir med. Ta med venner og familie på en hyggelig tur og få mulighet til å støtte Plankehaugen mens du har det gøy!

Påmelding til: Sandra Solheim tlf: 954 42 559

OBS: Begrenset antall plasser.

Spillekveld nr 2

Siden spillekvelden 1. februar var en så hyggelig kveld ønsker vi å invitere til dette nok en gang!

Fredag 1. mars 2013 klokken 19.00 ønsker vi å invitere til nok en spillekveld på Supporterkafé 1903. Etter som det var en såpass hyggelig kveld sist gang, besluttet vi å gjøre dette flere ganger!

Håper du tar med deg en venn eller to og dukker opp, jo flere jo bedre! Det vil være salg av både god mat og drikke.

Inngang: 30,-

Hilsen Plankehaugens arrangement komité.

Referat fra GF 2012


Her finner du referatet fra generalforsamlingen for 2012.

Plankehaugens Generalforsamling 2012

Plankehaugens generalforsamling ble holdt på Fredrikstad Stadion torsdag 31. januar 2013.

Det var 31 stemmeberettigete og 1 ikke stemmeberettiget til stede da møtet begynte.

1. Godkjenne innkalling

- Innkallingen ble godkjent.

2. Godkjenne den oppsatte saksliste

- Den oppsatte sakslisten ble godkjent.

3. Velge dirigent

- Enrique Arnesen ble valgt til dirigent.

4. Velge sekretær

- Natalie Moe ble valgt til sekretær.

5. Velge to representanter til å underskrive generalforsamlingens protokoll

- Mogens Christensen og Tor Olsen ble valgt til å underskrive generalforsamlingens protokoll.

6. Velge tellekorps

- Per Kristian Andersen og Andre Martinsen ble valgt til tellekorps.

7. Behandle og godkjenne beretningen.
Styret:
Chia Haji Abbasi var i valgkomiteen i stedet for Willy Korsmo og Yvonne Flogbergsæther var i valgkomiteen i stedet for Ola Johnsen.
Medlemsutvikling:

- Det er 1565 betalende enkeltmedlemmer i Plankehaugen.
FFK:

- Plankehaugen har stått utenfor Fredrikstad Stadion og ventet på at spillerne skulle komme hjem for å gi ris eller ros. Dette setter spillerne stor pris på, så dette burde også gjøres denne sesongen.

- Beretningen ble godkjent etter endringene.

8. Behandle og godkjenne regnskap og budsjett

- Regnskap av kaféen ble godkjent.

- Regnskap for drifta av Plankehaugen ble godkjent.

- Budsjett for Plankehaugen 2013 ble godkjent.

9. Behandle innkomne forslag
- Forslag 1: 30 for og 1 mot styrets forslag.
Fra sittende styre: Endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og fem styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer som har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett hvis styret er fulltallig. 1. varamedlem har møteplikt. Valgperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. Styremedlemmene velges overlappende. Nestleder, sekretær og to styremedlemmer det ene året. Leder, kasserer og tre styremedlemmer det neste. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. For å bli valgt inn i styret, må man ha betalt kontingenten for året før.

I tillegg til de direkte valgte vervene leder, nestleder, sekretær og kasserer, fordeler styret ansvaret for følgende oppgaver seg imellom: medlemsansvarlig, tifoansvarlig, turansvarlig, nettredaktør og medlemsbladredaktør. Styret kan også gi ansvaret for en eller flere av disse oppgavene videre til andre medlemmer, men styret er ansvarlig for at oppgavene faktisk blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst fire av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 5 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

b) Styremedlemmer har rett til å trekke seg fra styret. Styremedlemmer kan også bli anmodet om å trekke seg av de andre styremedlemmene. Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine plikter som styremedlem, kan de resterende ordinære styremedlemmene samt 1. varamedlem stemme over hvorvidt vedkommende får fortsette i styret. Minimum 7 av de 9 stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet. Generalforsamlingen kan velge vedkommende inn igjen i styret hvis den ønsker det.

c) Hvis et styremedlem trekker seg eller blir stemt ut av styret, rykker 1. varamedlem opp som ordinært styremedlem og 2. varamedlem opp som 1. varamedlem. Det er opp til styret å avgjøre om det er nødvendig å oppnevne nytt 2. varamedlem. Hvis ytterligere en representant skulle trekke seg eller bli stemt ut av styret, rykker det opprinnelige 2. varamedlemmet også opp som ordinært styremedlem frem til neste generalforsamling. Styret skal ha ni medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret.

Forslag fra styret til endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem.

Styremedlemmene velges overlappende.

Leder, sekretær og ett styremedlem det ene året. Nestleder, kasserer det neste året. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. 

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst tre av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av tre eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Minimum tre av de fem stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet.

c)         Styret skal ha fem medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret. 

- Forslag 2: 31 for styrets beslutning.
Fra Christoffer Horsrud.

Ønsker å utestenge Supras som gruppe fra PH feltet, ikke stadion generelt men kun PH feltet.

Grunn: Supras påfører FFK store ekstra kostnader ref. blussing under siste hjemmekamp og dette kan umulig være forenelig med formålet til Plankehaugen nemlig å støtte FFK.

Styrets beslutning: Plankehaugen har ingen rett eller anledning til å utestenge noen fra stadion det er kun arrangøren av kamper på stadion og det er FFK som kan. Det faller ellers oss vanskelig å forstå at forslagsstilleren ønsker en gruppe vekk fra en del av stadion men ikke ellers.


- Forslag 3: 31 for styrets beslutning på begge punkter.
Fra Jon Fredrik Bjørnnes.

Hva skal gjøres med blusse problematikken blant tribunen.

Styrets beslutning: Styret i Plankehaugen forholder seg til de retningslinjer som FFK gir oss til hver kamp. Har vi søkt om å blusse foran PH tribunen og svaret er nei forholder vi oss til det. At noen greier likevel å gjøre noe annet kan vi ikke gjøre noe med.

Betaling av bot som FFK som arrangør får fra NFF pga noen har gjort noe dem ikke skulle. Ønsker at Supras eller PH betaler boten(ene).

Styrets beslutning: Plankehaugen går ikke inn og betaler noen bot som har blitt påført FFK av enkelte personer.

10. Valg av styret
Forslag på styret fra valgkomiteen:
Leder – Linda Gulbransen – 2 år
Nest leder – Fredrik Reiten – 1 år
Kasser – Enrique Leonides Arnesen – 2 år
Sekretær – Jostein Lunde – 1 år

Styremedlem – Tore Kristoffersen – 1 år
Styremedlem – Natalie Moe – 1 år
Styremedlem – Sandra Solheim – 2 år
Styremedlem – Gerd Halvorsen – 2 år
Styremedlem – Torill Mangrud – 2 år
1. Varamedlem – Kenneth Andreassen – 1 år
2. Varamedlem – Thomas Bruun – 1 år

- Alle ble enige om at Natalie Moe tar rollen som sekretær i stedet for Jostein Lunde. Jostein Lunde gikk da inn som vanlig styremedlem.
- Det kom inn benkeforslag mot Thomas Bruun på Yvonne Flogbergsæther, hvor 22 stemte på Yvonne Flogbergsæther, 6 stemte på Thomas Bruun, 1 stemte blankt, 1 som ikke stemte og 1 som hadde gått. Til sammen 30 stemmeberettiget.

Plankehaugens styre for 2013 blir dermed seende slik ut:
Leder – Linda Gulbransen – 2 år
Nest leder – Fredrik Reiten – 1 år
Kasser – Enrique Leonides Arnesen – 2 år
Sekretær – Natalie Moe – 1 år

Styremedlem – Tore Kristoffersen – 1 år
Styremedlem – Jostein Lunde – 1 år
Styremedlem – Sandra Solheim – 2 år
Styremedlem – Gerd Halvorsen – 2 år
Styremedlem – Torill Mangrud – 2 år
1. Varamedlem – Kenneth Andreassen – 1 år
2. Varamedlem – Yvonne Flogbergsæther – 1 år

11. Valg av valgkomité

- Valgkomiteen ble seende slik ut: Vibeke Pettersen, Bente Andreassen, Tor Olsen, Marit Roos Hansen og Andre Martinsen.

- Vibeke Pettersen ble valgt til leder av valgkomiteen.

12. Avslutning

- Det ble delt ut blomster til de som gikk ut av styret.
- Enrique informerer om telefonsamtale med trener Lars Bakkerud, spillerne skal komme til Plankehaugen å takke supporterne etter hver kamp. Da er det viktig at supporterne står igjen en liten stund etter kampslutt.

Referat godkjent av:

__________________________                              _________________________

Mogens Christensen                                                         Tor Olsen

 ELITESPONSOR
 

 

Gullsponsor

 

 

 

Sølvsponsor

 

skadeoglakk xl bygg knatterudfjellet trelast
sparebank1

DA logo 1

 

 

 

 

 

Bronsesponsor

 

 

Handyman torvbyen bravida

 

 

slevikelektriske

 

 

 
   

Ørebekk