Tur regler 

Retningslinjer for alle turer i Plankehaugens regi.
Vi står samlet som en god supporterklubb på alle turer.
Trivselsfaktoren er stor og nye medlemmer skal implementeres og ivaretas på en godmåte.

Påmelding:

Våre bussturer kan annonseres på Facebook/Gnist og via mail.
Bussbillettkjøpes via Hoopla.
Det er bindende påmelding på alle våre turer.
Påmeldingen er ikke registrert før du har betalt.

Avlysning:

Skulle turen bli avlyst grunnet for få påmeldte vil du selvfølgelig få beskjed om det.

Det vil normalt seinest tre dager før avreise bli kunngjort en eventuell avlysning avturen.
Turen kan bli sperret for påmelding før påmeldingsfristen ved fullbooking.
Overbooking og avvising av påmeldinger kan forkomme.

Aldersgrense:

18 år.
Er man under 18 år må man ha med underskrift fra foresatte.

For å reise uten foresatte må man fylle 16 år inneværende år.

Betaling:

Det gis ikke mulighet til å reise uten å betale. Turene må bookes og betales via Hoopla.
Det gis ingen unntak.
Er du påmeldt og ikke møter opp, må du likevel betale for turen.

Medlemspris:

Alle våre turer selges stort sett i to priskategorier;
Medlemspris og ikke-medlemspris. Medlemsprisen gjelder kun de som har betaltmedlemskapet for inneværende år. Medlemsprisen er personlig og kan ikke benyttes av andre. Det er kun tillatt å kjøpe en – 1 – turplass til medlemspris for hver tur. Ikke-medlemsprisen er satt av styret for hver enkelt tur.
Er du ikke medlem kan du velge om å melde deg inn i supporterklubben før turen, du vil få medlemspris om du betaler medlemsskapet før avreise og bestilling av tur.

Alle som melder seg på til tur, vil bli sjekket opp mot vårt medlemsregister.
Har du valgt feil prisklasse må mellomlegget betales før du kan være med på tur.

Oppførsel:

Regler for normal folkeskikk gjelder på våre turer. Skulle du ikke klare det vil du kunne bli satt av bussen og eventuelt bli utestengt fra våre fremtidige turer.

Kampbillett:

Hvis ikke annet er spesifisert er det kun transport inkludert i våre turer. Kampbillett er turdeltakere selv ansvarlig for å kjøpe i god tid.

Reise kun en vei:

Ønsker man kun transport én vei må man tydelig spesifisere det i beskjed til Plankehaugen/turansvarlig. Denne beskjeden skal sendes skriftlig.
Ønsker du bare sitte på hjem fra tur kan ikke denne turen bookes via Hoopla.
Du må ta kontakt med Plankehaugen/ turansvarlig dirkete.
Hjemreise kan ikke bestilles før avreisedagen, da vi ikke holder av seter for hjemreisen på forhånd.
Skal du sitte på en vei betales dette via Vipps til #plankehaugen 14090.

Påstigning underveis:

Vi ønsker å tilrettelegge slik at flest mulig kommer seg på våre bussturer og gir dermed mulighet for påstigning underveis til bortekampene. Er det ønskelig må man tydelig spesifisere påstningssted denne beskjeden skal sendes skriftlig. Av praktiske hensyn kan vi ikke garantere for at nettopp ditt ønske blir oppfylt. Du er selv ansvarlig for å få verifisert om ditt ønske er godkjent/avvist. Hvis du ikke har fått beskjed fra Plankehaugen/turansvarlig, er ditt ønske å betrakte som avvist.

Overnatting:

Hvis ikke annet er spesifisert er kun transport inkludert i våre overnattingsturer.
Overnatting blir ofte bestilt av turansvarlig, men må betales selv av hver deltaker ved frammøte.

Personer med nedsatt funksjonsevne:

Hvis personer med nedsatt ervervsevne skal være med på tur, skal dem alltid ha med seg foresatte/ledsager/støttekontakt der dem er tilkjent hjelp via kommunen eller har personlig assistent. Andre kan påta seg ansvar frivillig, så fremt de er forespurt og vet hva slags oppgave det medfører. De skal da ha fått gode instrukser og opplæring på det den personen trenger av bistand.

Annet:

Har du problemer med betaling, har du spørsmål til oss eller er noe uklart rundt turen: Send epost til post@plankehaugen.no  eller ta kontakt med styret eller turansvarlig via alternative kanaler.

Revidert 3 februar 2024